Formulář pro uplatnění reklamace

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

 

Adresát (prodávající)

Internetový obchod: www.writeit.cz

Fima: Jana Bartyzalová

Se sídlem: Hlavní 77, 250 70, Veliká Ves

IČ: 60506261

E-mailová adresa: info@writeit.cz

Telefonní číslo: +420 608 671 189

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne ………….. jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady………………………………………………………….……………………….

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: ……………………………………………………………………… (zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o písemné potvrzení o přijetí této reklamace.

 

Číslo objednávky:

Datum obdržení zásilky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………... a budou navráceny zpět způsobem ………………………………………..(v případě převodu na účet prosím o vyplnění čísla účtu)

 

 

V ………………………… Dne ………………..

 

 

______________________________________

podpis

 

 

Seznam příloh: 1. Faktura za objednané zboží č. …………………..